Valin verkefni ársins 2013

Eldsneytisafgreiðslukerfi fyrir ISAVIA á Keflavíkurflugvelli

Mannvit sá um hönnun og gerð útboðsgagna fyrir eldsneytisafgreiðslukerfi ISAVIA á Keflavíkurflugvelli. Allar lagnir liggja neðanjarðar og miklar kröfur eru gerðar um öryggi og vandaðan frágang þegar flugeldsneyti er annars vegar.

 

Um er að ræða nýja eldsneytisafgreiðslulögn ásamt afgreiðslu- og tengibrunnum í nýtt flughlað vestan flugstöðvarbyggingarinnar. Einnig nýja eldsneytisafgreiðslulögn sem tengir saman birgðastöð og núverandi afgreiðslulagnir við flugstöð.

 

Verkefni Mannvits fólst í hönnun lagnakerfis og gögnum fyrir jarðvegsvinnu- og frágang. Mannvit vann einnig útboðsgögn, verklýsingar og kostnaðaráætlun og hafði umsjón með innkaupum á sérhæfðum búnaði erlendis frá.

„Helsta áskorun sem hönnuðir Mannvits stóðu frammi fyrir við þetta verkefni er að hönnun þarf að taka mið af ströngu skipulagi við framkvæmdina þar sem umferð um flughlöð er í fullum gangi á meðan framkvæmdir standa yfir. Einnig er um að ræða sérhæfðan búnað og strangar öryggiskröfur vegna eldsneytis í neðanjarðarlögnum.“

Már Sigurðsson

Verkefnisstjóri