STJÓRNARFORMAÐUR

FORSTJÓRI

LYKILTÖLUR

MANNAUÐUR

STARFSEMIN

VERKEFNI

Valin verkefni ársins 2013

Metangasvinnsla á Akureyri

Mannvit kemur að uppsetningu á aðstöðu fyrir vinnslu og afgreiðslu metans úr hauggasi fyrir Norðurorku en starfsemin fer fram á urðunarstaðnum, aflögðum sorphaug í Glerárdal. Þar er gert ráð fyrir að vinnsla geti numið 600.000 Nm3 af metangasi á ári.

 

Verkefnið stendur enn yfir en það fól m.a. í sér áætlun á hauggasútstreymi og þar með metanmyndun í sorphaugnum. Hagkvæmnimat fyrir gassöfnun og vinnslu metansins var unnið auk þess sem nýtingarmöguleikar þess í ýmsa starfsemi voru kortlagðir. Gerðar voru tilraunaboranir og afköst tilraunaholanna könnuð til að leggja mat á áreiðanleika spálíkans fyrir vinnsluna. Mannvit kom einnig að vali á tæknilausnum og hönnun hauggassöfnunarkerfis, dælustöðvar, lagna í jörð og lóða. Einnig sinnti Mannvit tæknilegri ráðgjöf og hönnun vegna aðkeyptra tæknilausna (þ.e. hreinsistöðvar og áfyllistöðvar). Mannvit vann ennfremur útboðsgögn vegna jarðvinnu og lagnavinnu og sinnti ráðgjöf vegna leyfismála starfseminnar.

„Þegar stöðin hefur framleiðslu um mitt ár 2014 geta eigendur metanbíla ferðast á milli Akureyrar og Reykjavíkur á metani einu saman. Við erum líka að minnka kolefnisspor okkar um 11.000 tonn af koltvísýringi á ári.“

Guðmundur H. Sigurðsson

Verkefnisstjóri